TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt vuodesta 2002 alkaen Ikaalisten kauppaoppilaitoksessa päätoimisena tuntiopettajana. Opetan mm. asiakaspalvelua, markkinointia, myyntiä, mainontaa, audiovisuaalista viestintää, yritystoimintaa sekä psykologiaa.

Lisäksi toimin kolmen vuosiluokan luokanvalvojana sekä oppilaitoksemme opiskelijahuoltoryhmän jäsenenä. Näissä tehtävissä roolini on enemmänkin jonkinlaisen ”mukana kulkijan” kuin opettajan rooli. Tällaista ”mukana kulkijaa” aikuistuva nuori tarvitsee esimerkiksi silloin, kun hänen elämässään on erilaisia haasteellisia tilanteita, ongelmia ja arkisia pulmia. Niitä me sitten yhdessä opiskelijan kanssa selvittelemme. Selvittelemistä riittää valitettavasti vuosi vuodelta enemmän, sillä nuorten ongelmat sekä syvenevät että laajenevat jatkuvasti.

Olen toiminut sivutoimisena kaupallisten aineiden tuntiopettajana myös Tampereen kauppaoppilaitoksessa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opetin molemmissa mm. markkinointia ja markkinointiviestintää. Tampereen ammattikorkeakoulussa opetan edelleen laadullisen tutkimuksen tekemistä. Lisäksi työskentelen toisinaan sivutoimisena tuntiopettajana Tampereen yliopistossa. Luennoin erityispedagogiikkaan ja erilaisuuteen liittyvistä aihealueista opettajaksi kouluttautuville korkeakouluopiskelijoille. Opetan tarvittaessa myös Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen sisustusmyyjäkoulutettaville myyntiin- ja markkinointiin liittyviä asioita. Töitä riittää siis. Niin kuin tekevälle aina.

Ennen opettajaksi ryhtymistä työskentelin yli kymmenen vuoden ajan lähinnä median erilaisissa markkinointi- ja myyntitehtävissä, mm. myyntipäällikkönä ja -johtajana ilmoitus- ja levikkimarkkinoinnin puolella.

Työelämässä olen ollut siitä asti, kun pääsin armeijasta eli keväästä 1985 asti. Tänä aikana on tullut oltua parisen vuotta myös työttömänä, joten siitäkin touhusta on kokemusta.

Takaisin etusivulle

 

Päivitetty 3/2011