TOTEUTUUKO YHTEISKUNTATAKUU?

Osana yhteiskuntatakuuta hallitus lupaa tarjota ensi vuoden alusta lähtien jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatko-opintopaikka lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Olen keskustellut asiasta kymmeniä kertoja niiden ihmisten kanssa, joiden kuvitellaan lunastavan nämä lupaukset ja ottavan vastuun apua ja tukea tarvitsevista nuorista. He ovat esimerkiksi opettajia, opinto-ohjaajia, erityisnuorisotyöntekijöitä, työvoimaviranomaisia ja ammatinvalinta-psykologeja. Kukaan heistä ei tunnu tietävän, miten takuu käytännössä toteutetaan. Tyhjää poliittista puhetta on toki kuultu riittämiin, mutta konkreettisia tekoja takuun toteutumiseksi on nähty vasta vähän.

Yhteiskuntatakuun pieleen menemisen edistämiseksi sen sijaan on tehty jo paljonkin. Esimerkiksi Ikaalisista lopetettiin työvoimatoimisto kokonaan vuosi sitten. Hämeenkyröstä vastaava palvelu lopetetaan 1.1.2013. Noin 20000 asukasta jää hyvin ohuen palvelun piiriin, kun työvoimapalvelut keskitetään kymmenien kilometrien päähän Tampereelle. Näin työvoimahallinto tietoisesti heikentää toimintaedellytyksensä minimiin alueella, jossa jo nyt on yli 700 työtöntä ja työttömyys huolestuttavassa kasvussa.

Syksyllä 2012 samaisella alueella oli 106 yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvaa henkilöä. Takuun toteutumisen eteen päätoimisena työskenteleviä henkilöitä ei alueella ollut yhtäkään. Leikitään kuitenkin hetki ajatusleikkiä, että alueelle palkattaisiin yksi kokopäiväinen henkilö vastamaan takuun toteutumisesta. Vuodessa on työpäiviä noin 220. Jos yhteiskuntatakuun piiriin kuuluvia ihmisiä on vaikkapa tuo 106, kyseisellä henkilöllä olisi vuoden aikana käytettävänä noin kaksi työpäivää yhtä asiakastaan kohti.

Uskooko joku täysin vakavissaan, että kahden päivän panostuksella saadaan hoidettua kuntoon esimerkiksi moniongelmaisen ja syrjään ajautuneen, viimeiset kymmenen vuotta työelämästä pois olleen ihmisen asiat?  Minä en ainakaan usko.

Etenkään, kun sitä yhtäkään ihmistä ei vielä ole palkattu sitä tekemään.

 

 

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 30.12.2012

Takaisin mielipiteisiin

Takaisin etusivulle