SUURET IKÄLUOKAT OVAT JO ELÄKKEELLÄ

Niin kutsuttujen suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä on tarjoiltu vuosikausia ahkerasti jonkinlaiseksi henkiseksi kipulääkkeeksi korkeasti koulutetuille työttömille, jotka turhautuneina tappavat kotona aikaansa. Vuodesta toiseen heihin on pyritty valamaan tulevaisuuden uskoa lupailemalla, että suurten ikäluokkien eläköityminen mahdollistaa kaikille työhalukkaille huipputyöpaikat huippupalkalla.

Tällä kertaa keisarilta riisuu vaatteet uunituore Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 1/12, joka valaisee, että enemmistö (yli 60 %) suurista ikäluokista olikin siirtynyt eläkkeelle jo vuoden 2010 loppuun mennessä. Tuolloin suurten ikäluokkien osuus kaikista työllisistä oli enää vain viisi prosenttia, kun kymmenen vuotta aiemmin osuus oli vielä 14 prosenttia.

Lähes 200 000 suurten ikäluokkien edustajaa on jättänyt työelämän kymmenessä vuodessa. Mikäli väitteet suurten ikäluokkien eläköitymisen työllistävästä vaikutuksesta pitäisivät edes jossain määrin paikkaansa, pitäisi sen näkyä jo työttömyystilastoissa.

Ikävä kyllä näin ei ole tapahtunut. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 Suomessa oli työttömänä keskimäärin 224 000 henkilöä. Kymmenen vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 237 000 henkilöä. Työttömyys väheni tarkastelujaksolla siis vain 13 000 henkilöllä.

Epäselvää on, onko suurten ikäluokkien eläköitymisellä tuon vaatimattoman muutoksenkaan kanssa mitään tekemistä. Selvää sen sijaan on se, että suurten ikäluokkien eläköitymisellä ei ainakaan tästä eteenpäin tule olemamaan käytännössä minkäänlaista suoraa vaikutusta työttömien määrään.

Viisaiden päättäjiemme ja viranhaltijoiden on siis aika keksiä seuraava valhe ja henkinen kipulääke toimettomana parempia aikoja odottavalle työttömien armeijalle.


Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 16.3.2012

Takaisin mielipiteisiin

Takaisin etusivulle