NUORISSA ON TULEVAISUUS

Yhä useampi vastavalmistunut suomalainen nuori lähtee ulkomaille töihin. Tämä on suora tulonsiirto suomalaisilta veronmaksajilta vieraille kansantalouksille, kun nuoremme eivät ole rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa vaan yhteiskuntia, jotka eivät ole sijoittaneet heidän koulutukseensa senttiäkään.

Siksi on hyvin omituista, että Suomi ei pidä kynsin hampain kiinni korkeatasoisista oppilaitoksistamme valmistuvista pätevistä ja motivoituneista nuoristamme. Päinvastoin viranomaiset suorastaan kehottavat heitä lähtemään töihin ulkomaille. Näin vaikka tiedossa on, että tuhannet heistä jäävät palaamatta.

Pienemmässä mittakaavassa tämä ilmiö on nähtävissä nuorten muuttona kaupunkeihin ja maaseudun autioitumisena. Tämä tuskin on sattumaa. EU:n visioissa Suomen maaseudun tulevaisuudeksi lienee kaavailtu asumaton luontoreservaatti, jossa muutama alityöllistetty mökkitalkkari odottaa saksalaisia hirvimiehiä kerran vuodessa. Metsästyksen, elämysmatkailun yms. kehittäminen on hyvä lisäelinkeino maaseudulle, mutta se tulee toteuttaa suomalaisten ehdoilla.

Syntynyttä kotimaista osaamisvajetta paikatakseen viranomaiset pyrkivät houkuttelemaan ulkomaalaista työvoimaa maahamme. Tämä saattaa toki olla perusteltua aloilla, joilla tarvitaan sellaista erikoisosaamista, jota Suomessa ei pitkälläkään aikavälillä ole omasta takaa tarjolla.

Vaikea sen sijaan on ymmärtää, miksi Suomeen pitäisi tuottaa suuret määrät vierastyövoimaa esimerkiksi hitsaamaan, ravintolatyöhön, sairaanhoitoon tai siivoamaan. Suomessa on tällä hetkellä työttömänä satoja tuhansia eri alojen ammattilaisia. He eivät tarvitse minkäänlaista kielikoulutusta tai kotouttamistoimenpiteitä sopeutuakseen Suomeen, sillä he ovat syntyneet ja käyneet koulunsa täällä.

Miksi näiden osaajien työpanos ja ammattitaito eivät kelpaa? Miksi esimerkiksi niitä tuhansia suomalaisia sairaanhoitajia, jotka ovat huonon palkan vuoksi lähteneet ulkomaille, ei houkutella takaisin Suomeen? Miksi rahaa ei löydy heidän palkkoihinsa, vaikka samaan aikaan puhutaan satojen tuhansien siirtotyöläisten tarpeesta?

Jokainen meistä on vastuussa siitä, että Suomi on houkutteleva maa elää ja asua. Olemme kuitenkin vastuussa ennen kaikkea siitä, että Suomi on houkutteleva maa elää ja asua meille suomalaisille, etenkin nuorillemme. Heissä on tämän maan tulevaisuus.

Takaisin mielipiteisiin

Takaisin etusivulle