JUHA-SEDÄN JOULUVISIO: SUOMI VUONNA 2030

Tällaisen pienen joulukuvaelman kirjoittelin täällä ajatushautomossani. Mistä lienee inspiraatio tullut… Oikein rauhallista ja perinteistä joulua kaikille!

*****

Vuonna 2030 elämä Suomessa on rauhallista, ennakoitavissa ja ennen kaikkea turvallista. Syntyperäisten suomalaisten pelotteluun ja uhkailuun perustuneesta politiikasta ja syntyperäisten suomalaisten lannistamisen kulttuurista on suoran demokratian avulla päästy pysyvästi eroon.  

Helsinki ei muiden eurooppalaisten suurkaupunkien tavoin ole monikulttuurinen taistelutanner, vaan turvallinen, siisti ja viihtyisä paikka asua, työskennellä ja kasvattaa lapsia. Sen lähiöissä – keskusta-alueesta nyt puhumattakaan – ei vaeltele pelkoa herättäviä nuorisolaumoja™. Kaduilla vallitsee laki ja järjestys. Helsinki eroaakin tässä suhteessa monista muista Euroopan kaupungeista. Ympäri maailmaa erilaiset lähetystöt käyvät ihmettelemässä tätä ”Helsingin ihmeeksi” kutsuttua ilmiötä.

Sama koskee koko Suomea. Välillä puhutaankin ”Suomen ihmeestä”. Suomen ihme on havaittavissa myös maaseudulla. Koko maa on pystytty pitämään asumiskelpoisena suomalaista puhdasta luontoa hyödyntävän elintarviketuotannon ansiosta. Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden markkinahinta on lähes kaksinkertainen verrattuna muiden maiden tuotantoon. Silti koko tuotanto viedään käsistä. ”Laatu maksaa”, toteavat tuottajat hymyillen.

Merkittävän ansiolähteen maaseudun asukkaille tarjoavat myös erilaiset virkistys- ja matkailupalvelut. Täällä on tilaa, turvallisuutta, laadukkaita tuotteita ja puhdas luonto. Siksi Suomi on hyvin suosittu mat-kailukohde. Erilaiset metsästys-, kalastus- ja retkeilysafarit on myyty loppuun jo vuosiksi eteenpäin. Koska suomalaiset osaavat kunnioittaa luontoaan ja sen kestokykyä, luontosafareja järjestetään rajoitetusti tarkan ennakkosuunnitelman puitteissa.

Suomen talous voi hyvin. Vuonna 2015 hallitusvastuun ottanut Muutos 2011-kansalaisliike aloitti talouden tehokkaan elvyttämisen. Keskeisin rooli elvytyksessä oli valtion ja kuntien menojen leikkaamisella, julkisen sektorin toiminnan tehostamisella ja työn tuottavuuden parantamisella. Käytännössä ne toteutettiin lopettamalla turhat hallintovirat ja poliittiset virat. Sittemmin valtio ja kunnat ovat oppineet elämään tulojensa ja menojensa mukaan. Suomen valtiolla ei ole velkaa käytännössä lainkaan ja valtiontalouden ylijäämät voidaan säästää tulevia sukupolvia varten.

Verotulot käytetään suomalaisten hyvinvointiin, perustarpeisiin ja suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Erityisesti verotuloja käytetään ikääntyvien kansalaisten ihmisarvoisen loppuelämän varmistamiseen sekä lasten ja nuorten kasvattamiseen ja kouluttamiseen. Muita tärkeitä kohteita ovat mm. terveydenhuolto, hoitopaikat päiväkodeissa ja suomalaiset kodittomat.

Verovaroja käytetään myös työn tuottavuuden parantamiseen, tehokkaiden investointien rahoittamiseen sekä uusien, taloudellisesti kannattavien työpaikkojen luomiseen Suomessa. Tärkeä painopistealue on yrittäjyyteen kannustaminen ja yrittäjyyden houkuttelevuuden lisääminen esimerkiksi pienyritysten ja -yrittäjien verotusta sekä yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa keventämällä. Suomen yrittäjämyönteinen politiikka houkuttelee menestyviä ja vakavaraisia yrityksiä Suomeen ympäri maailmaa.

Työvoiman tarve ja tarjonta vastaavat hyvin toisiaan, kiitos Muutos 2011-eduskuntaryhmän aktiivisten toimenpiteiden. Suosittu vitsailun aihe on vuosituhannen alussa lähes uskonnollinen liturgia mukamas työvoimapulasta. Toinen television viihdeohjelmien kestosuosikki on työperäisen maahanmuuton tarve ja siihen liittyvä ”huippuosaaminen”. Niille naureskellaan paitsi kodeissa myös valtamediassa päivittäin.

Suomen kouluissa virallinen opettava äidinkieli on suomi. Ruotsi on valinnainen kieli, mutta koska sen valitsee vuosittain vain noin 1 % ikäluokasta, sen opetukseen suunnattuja resursseja on karsittu rajusti. Ennen pakollinen englannin kielen opiskelu on nykyään vapaaehtoista. Silti lähes kaikki opiskelevat sitä mielellään, sillä hyvä englannin kielen hallinta tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskeluun ja työskentelyyn myös kansainvälisillä areenoilla. Myös saksan ja venäjän kielien opiskelu on suomalaisten nuorten keskuudessa hyvin suosittua.

Kaikki maassa pysyvästi oleskelevat puhuvat hyvää suomea. Hyvän kielitaidon ansiosta he ovat sopeutuneet ongelmitta Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Erityisesti hyvää suomen kielen taitoa arvostavat ikääntyneet kansalaiset, jotka saavat hoitoa, tukea ja turvaa omalla kielellään.

Hyvä kielitaito on paitsi ehdoton työllistymisen edellytys, myös minimivaatimus pysyvän oleskeluluvan saamiseksi.

Tuhannet eurooppalaiset korkeasti koulutetut perheet jonottavat päästäkseen asumaan, työskentelemään ja kasvattamaan lapsiaan turvalliseen ja hyvinvoivaan Suomeen. Tähän vaikuttaa erityisesti se, että turvallisuustilanne suuressa osaa Eurooppaa on muuttunut sietämättömäksi.

Koulutettujen eurooppalaisten virta Suomeen olisi katkeamaton, mutta koska Suomen vastaanottokyky on rajallinen, vuosittain vain 2000 onnellisinta voi saada Suomesta määräaikaisen oleskeluluvan. Mikäli he tänä aikana osoittavat olevansa Suomelle ja suomalaisille hyödyksi, oleskelulupaa voidaan jatkaa. Jotkut ovat jopa niin onnekkaita, että saavat 15 vuoden maassa asumisen jälkeen Suomen kansalaisuuden.

Monikulttuurisuus ei näy suomalaisessa arjessa juuri millään lailla pois lukien erilaiset etniset ravintolat. Toki työpaikoilla, kouluissa ja kodeissa näkee etniseltä alkuperältään erilaisia ihmisiä, mutta korkean motivaationsa ansiosta hekin ovat sopeutuneet ja sulautuneet Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin täydellisesti. Kaikki noudattavat samoja lakeja eikä monikulttuurisuuden hajottavaa ideologiaa näy missään.

EU:n suurin riesa on alueelle ilman passia vyöryvien sosiaaliturvapaikanhakijoiden laumat. Suomessa näitä sosiaalituristeja on vain 14 henkilöä. Hekin ovat parhaillaan viranomaisten hallussa odottamassa palautusta takaisin Ruotsiin. Palautus pannaan täytäntöön välittömästi, kun siirtolaismellakoiden aikana tuleen sytytetty Tukholman satamaterminaali saadaan jälleen toimintakuntoiseksi.

Sisäministeriö, rajavartiolaitos, poliisi ja puolustusvoimat estävät tehokkaalla toiminnallaan ei-toivotun aineksen maahan pääsyn tiukasti, mutta asiallisesti. Tieto tästä on kiirinyt ympäri maailmaa, eivätkä turvapaikkaturistit enää edes pyri Suomeen.

Suomalainen yhteisöllisyys on huipussaan. Harras­tukset kokoavat perheet, naapurit ja tuttavat yhteen. Koulujen liikuntasalit, luokkatilat ja urheilukentät ovat koulutuntien ulkopuolella aktiivisessa harrastuskäytössä. Ihmiset harrastavat ja tekevät taas yhdessä ilman valmiita palveluita tai yhteiskunnan rahallista tukea.

Suomessa asuu Euroopan...ei vaan koko maailman onnellisin kansa!

Takaisin mielipiteisiin

Takaisin etusivulle