EI MAKSUTONTA KORKEAKOULUOPETUSTA ULKOMAALAISILLE

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Vesa Puttonen esittää ulkomaalaisille opiskelijoille ilmaista korkeakouluopetusta maamme korkeakouluissa (Kauppalehti 7.5.). Suomalaisille opetus sen sijaan olisi maksullista. Puttosen mukaan ”kasvuyritysten ja kansainvälistymisen kannalta olisi hyvin perusteltua tehdä niin, että yliopisto-opiskelu olisikin suomalaisille maksullista ja ulkomaalaisille maksutonta”.

Vaikka Puttosen ajatus onkin suomalaisen veronmaksajan ja korkeakouluopinnoista haaveilevien suomalaisnuorten näkökulmasta järjetön, on se looginen osa nykyistä maahanmuuttokeskustelua. Tyypillistä on nähdä suomalaiset b-luokan kansalaisina ja pelkkinä maksumiehinä omassa maassaan. Ulkomaalaiset sen sijaan nähdään automaattisesti toivottuina ja haluttuina moniosaajina ja kohta kuoriutuvina kultamunina, joiden maahantulolla on pelkästään positiivisia vaikutuksia. Negatiiviset vaikutukset sivuutetaan järjestelmällisesti ja niiden olemassaolo kielletään tietoisesti.

Järkevästi asiaan suhtauduttaessa tulisi EU-alueen ulkopuolelta tuleville ulkomaalaisille perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille asettaa lukukausimaksut, jotka kattavat täysimääräisesti heidän opinnoistaan Suomelle aiheutuvat kustannukset. Valmistumisensa jälkeen Suomeen töihin jäävä ulkomaalainen voisi vähentää maksamansa lukukausimaksut täysimääräisesti verotuksessaan kymmenen (10) vuoden ajalle jaksotettuna. 

Näin menetellen suomalaisten rakentamasta korkeatasoisesta koululaitoksesta ja sen tarjoamasta opetuksesta olisi hyötyä myös suomalaisille veronmaksajille, jotka palvelun rahoittavat.

Lisäksi käytäntö voisi osaltaan hidastaa suomalaisten työpaikkojen valumista ulkomaille. Nythän tilanne on se, että suomalaiset korkeakoulut kouluttavat lähes ilmaiseksi eri alojen ammattilaisia. Kun nämä ulkomaalaiset opiskelijat valmistuvat, lähtevät he takaisin kotimaahansa vieden suomalaisen huippuosaamisen ja tietotaidon mukaan sikäläiseen teollisuuteen ja liike-elämään. Vähitellen koko osaaminen, tuotanto ja kaupankäynti siirtyvät näihin maihin ja suomalainen tuotanto näivettyy.

Professori Puttosen taustayhteisö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu voi tarjota jatkossa omilla rahoillaan – ei siis veronmaksajien rahoilla – ilmaista opetusta aivan kenelle haluaa. Sitä en suinkaan vastusta.

Takaisin mielipiteisiin

Takaisin etusivulle