ASIAA AIKUISILLE

Lapsiasiavaltuutetun toimiston ”Asiaa aikuisille” -selvityksen (2008) mukaan suomalaislasten ja -nuorten selkeä enemmistö toivoo vanhemmiltaan ennen kaikkea huomiota, toimivaa keskusteluyhteyttä sekä arkista yhdessäoloa kotona perheen kesken. Siis yksinkertaisesti sitä, että vanhemmat olisivat enemmän heidän kanssaan ja vastaavasti vähemmän töissä ja omissa menoissaan. Lisäksi lapset ja nuoret toivovat vanhempiensa seuraavan, miten heidän koulunkäyntinsä sujuu, keiden kanssa he liikkuvat ja mitä vapaa-ajalla tapahtuu.

Aikuisilta ylipäätään toivotaan selkeämpiä rajoja ja tiukempaa puuttumista ongelmatilanteisiin, esimerkiksi alaikäisten päihteiden käyttöön. Lisäksi toivotaan tukea vaikeisiin päätöksiin ja sitä, että lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia seurattaisiin tarkemmin. Tarvittavan tuen, avun ja hoidon tulisi olla helpommin saatavilla.

Lapset ja nuoret kaipaavat enemmän osallistumismahdollisuuksia koulun arkeen, esimerkiksi osallistumista ruokalistan suunnitteluun, oppituntien sisällöstä päättämiseen tai koulun sääntöjen laadintaan. Lisäksi he toivovat tiukempaa puuttumista kiusaamiseen, jämäkämpää sääntöjen valvontaa sekä parempaa työrauhaa oppitunneille.

Suurimmiksi voimavaroiksi, hyvän olon lähteiksi ja ilon tuottajiksi koetaan sosiaaliset suhteet, yhdessäolo ja mukavat vapaa-ajan harrastukset. Suomalaisten lasten ja nuorten elämää leimaa kuitenkin suorittaminen niin koulutyössä kuin harrastuksissakin. Siksi he toivovatkin lisää mahdollisuuksia ei-kilpailulliseen harrastamiseen, rentoutumiseen ja yhdessäoloon perheen ja kavereiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan lasten ja nuorten toiveet ovat varsin kohtuullisia ja positiivisia. Niiden toteuttaminen ei pitäisi olla rahastakaan kiinni. Pelkkä aikuisten halu riittää.

Avainkysymykseksi nouseekin, että mahtaakohan sitä olla tarpeeksi?

Takaisin mielipiteisiin

Takaisin etusivulle